Familiehuset

Om tilbuddet:

Familiehuset er en døgninstitution beliggende på Bjerggade 8 i Aabenraa By.

Familiehuset er godkendt til at modtage børn og unge i alderen 0 – 16 år sammen med deres forældre. Der er plads til, at 2 familier kan bo i huset ad gangen.

Huset er indrettet med to lejligheder med stue, soveværelse, bad og toilet. Den ene lejlighed er beliggende på 1. sal og den anden i stueetagen. I stueetagen er der indrettet et fælles køkken, hvor hver familie har hver deres køkkenområde. Der er et stort spisebord i køkkenet, men familierne kan også vælge at spise i deres lejligheder. Ved siden af køkkenet er der en fælles stue. I stueetagen er der også mødelokale og kontorer til medarbejderne.

Der er medarbejdere i Familiehuset hele døgnet.

Målgruppen er udsatte og sårbare familier, der har behov for et 3 måneders døgnophold for at få afdækket hvilke indsatser, der kan hjælpe og understøtte familiens udvikling fremover.

Familierne henvises af kommunernes myndighedsafdeling med opdaterede børnefaglige undersøgelser og handleplansmål for både børn og forældre.

Det forudsættes, at familierne er motiverede for et afdækningstilbud i Familiehuset.

 

Når I bliver henvist til et 3 måneders ophold i Familiehuset, vil I sandsynligvis blive inviteret til et forbesøg, hvor I sammen med jeres rådgiver får mulighed for at besøge Familiehuset og tale med nogle af medarbejderne, inden I flytter ind. Medarbejderne vil fortælle om Familiehusets dagligdag og aktiviteter. Og I får mulighed for at fortælle om jeres forventninger og om det, der er vigtigt for jer.

Så bliver I inviteret til et opstartsmøde på Familiehuset, hvor rådgiver og medarbejdere fra Familiehuset deltager. På mødet drøfter og aftaler vi hvilke handleplansmål, der skal være styrende for jeres ophold.

Familiehuset dokumenterer jeres udvikling i forhold til handleplansmålene ved hjælp af dagbogsnotater. Alt, hvad der bliver skrevet, bliver gennemgået og drøftet med jer.

Vi holder som minimum et opfølgningsmøde midtvejs i forløbet, hvor I og Familiehuset mundtligt orienterer om udviklingen og hvor der er mulighed for at justere handleplansmålene.

Sidst i forløbet udarbejder vi en ICS-rapport i samarbejde med jer. Rapporten, der bygger på dagbogsnotaterne, skal beskrive, hvordan det er gået med de aftalte handleplansmål.

En uge før de 3 måneder er gået afholdes et afslutningsmøde, hvor den skriftlige ICS-rapport bliver gennemgået med jeres rådgiver.

Efter 3 måneder afsluttes forløbet.