Familiebehandlere

Om tilbuddet:

Familiebehandling er et forebyggende tilbud, der henvender sig til familier med ønske og behov for at skabe en positiv forandring i deres familiemæssige forhold.

Familierne henvises af kommunernes myndighedsafdeling med opdaterede børnefaglige undersøgelser og handleplansmål for både børn og forældre.

Tilbuddet er et individuelt tilrettelagt forløb over op til 15 sessioner, der indeholder forskellige terapeutiske behandlingsmetoder fra familieterapi til sandplay og kunstterapi.

Der er 9 familiebehandlerne på Rådhusgang 4, 6200 Aabenraa, der varetager familiebehandlingstilbuddet.

 

Når I henvises til Familiebehandling, bliver I indkaldt til et opstartsmøde med rådgiver, relevant netværk og eventuelle samarbejdsparter, hvor den kommende familiebehandler også deltager.

På opstartsmødet er I med til at bestemme hvilke handleplansmål, der skal arbejdes med under forløbet. Det er vigtigt, at der er enighed om handleplansmålene, så vi sammen kan aftale en indsats, der bedst vil kunne give jer en omsorgsfuld og udviklende hjælp.

Der bliver afholdt opfølgningsmøder hver 3. måned, hvor vi sammen vil følge op på handleplansmålene, justere dem og eventuelt aftale nye mål og indsatser.

Sammen med jeres familiebehandler aftaler I, hvornår og hvor ofte I skal mødes. I aftaler også om andre i netværket skal inddrages i behandlingen.