Misbrugsbehandling

Misbrugsbehandling efter servicelovens § 101 er et tilbud til dig, der er under 18 år og har et forbrug af stoffer og til dig, der er pårørende.

Hvis du har et misbrug eller kender nogen, der har et misbrug, kan du få

  • Åben anonym rådgivning – op til tre samtaler
  • Vejledning
  • Individuelt behandlingsforløb

Misbrugsbehandlerne på Rådhusgang 4 vil hjælpe med at lave et behandlingstilbud, der passer til dig/ jer.

  • Misbrugsbehandlingen på Rådhusgang 4 varetages af 2 misbrugsbehandlere.
  • Misbrugsbehandlingen er et gratis tilbud.
  • Misbrugsbehandlingen begynder senest 14 dage efter, du har henvendt dig

Du eller dine pårørende kan frit kontakte misbrugsbehandlerne på Rådhusgang 4.                                  

Kontaktpersoner

Kate Petersen Socialrådgiver
kpet@aabenraa.dk tlf. 2330 3229
Jonas Rossen Ungekonsulent
jros@aabenraa.dk tlf. 2479 2056