Familiekonsulent (PPS)

Familiekonsulent eller Praktisk Pædagogisk Støtte er et forebyggende tilbud, der varetages af Familiekonsulenterne på Rådhusgang 4, 6200 Aabenraa.

Når I henvises til Familiekonsulent (PPS), bliver I indkaldt til et opstartsmøde med rådgiver, relevant netværk og eventuelle samarbejdsparter, samt med den kommende familiekonsulent. På opstartsmødet aftales hvilke handleplansmål, der skal være gældende for den kommende periode.

Det er vigtigt, at I er med til at aftale handleplansmålene, så vi kan være med til at give jer en omsorgsfuld og udviklende hjælp.

Der vil blive holdt handleplansmøder hver 3. måned, hvor vi sammen vil følge op på, hvordan det går og eventuelt lave nye handleplansmål.

Jeres familiekonsulent vil besøge jer, hvor I bor og samarbejde med jer om at inddrage familie, skole og netværk.

I vil få besøg fra jeres familiekonsulent fra 1 til flere gange om ugen, alt efter hvad der aftales på opstartsmødet.

 

Særligt for familier med nyfødte og for småbørnsfamilier. For disse familier vil der være mindst to familiekonsulenter tilknyttet, da der oftest er mange ugentlige besøg, tværfaglighed (ex. Sundhedsplejen m.m.) og høje krav til dokumentationen i forløbene.

Kontaktperson

Jan Mensel Møller Afdelingsleder
jmoel@aabenraa.dk tlf. 7376 6077