I Center for Familier samarbejder vi med familier, der har brug for at øge trivslen og nærme sig det gode almene liv. I samarbejde med familien inddrager vi deres netværk, som en støttende ramme for familien arbejde. Vi forsøger i videst muligt omfang sammen med familierne at skabe løsninger der er tilpasset familiens behov. I Center for Familier samarbejder vi med rådgivere fra myndighedsområdet i Børn og Familie i flere kommuner, PPR, folkeskoler, specialskoler, Børnepsykiatrisk ambulatorium, Rusmiddelcenter, Jobcenter og andre professionelle der kan støtte op om familiernes udvikling. I Center for Familier kan du møde pædagoger, socialrådgivere, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, studerende, tekniske og administrative medarbejdere, samt ledere der alle er her med det formål at understøtte en positiv udvikling i samarbejde med familierne. I Center for Familier løser vi både opgaver både ambulant og i døgn, samt konsulentfunktioner der understøtter f.eks. plejefamilier. Opgaverne er fordelt i 6 afdelinger; Aflastningen, Døgnhusene, Rønshoved, Familiekonsulenterne, Støtte og Match konsulenterne samt Familiebehandlingen. Der føres tilsyn med Center for Familier af flere instanser, herunder f.eks.; Socialtilsyn Syd, Arbejdstilsynet, Styrelsen for Patientsikkerhed, samt Fødevarestyrelsen. Center for Familier er leverandør til ”Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation- VISO”, hvor vi har specialister der bl.a. rådgiver andre kommuner i komplekse problemstillinger. Vi glæder os til at byde dig Velkommen i Center for Familier, uanset om du/I er en familie der har brug for hjælp eller en nuværende eller kommende professionel samarbejdspartner. På Center for Familiers vegne Tina Mechlenborg van Ewijk Institutionsleder