Akut teamet

Akut-teamet: Vi hjælper familier i akut krise

Akut-teamet er et hold bestående af erfarne familierådgivere, som rykker ud med førstehjælp til familier i akut krise.

 

Akut teamet

 • I Akut-teamet er vores fornemste opgave at rykke ud til familier, hvor der er opstået en akut krise, som socialrådgiveren vurderer kan føre til en anbringelse.

  Vi hjælper familien på en måde, så en anbringelse kan undgås, hvis det er muligt.

  Det gør vi ved at undersøge, hvilke problemer familien har, og den viden vi får, bruger vi til indsatser i familien.

  Vores indsats er lykkedes, hvis familien kommer godt igennem krisen uden anbringelse.

 • Socialrådgiveren orienterer kontaktpersonen i Akut-teamet om, hvad der er sket i familien forud for kontakten til akut-teamet.

  Vi lægger vægt på at rykke hurtigt ud og aftaler typisk besøg i familien sammen med rådgiver, inden for de første 2-3 timer.

  Hvis det er en familie Aabenraa Kommune i forvejen samarbejder med, sørger socialrådgiveren for, at allerede eksisterende sagsakter er tilgængelige for akutteamet således, at teamet har et overblik over familiens historie. Hvis det er en familie, der ikke er kendt af Aabenraa Kommune, tager Akut-teamet på besøg hos familien for at få overblik over familiens udfordringer og ressourcer.

  Ved det første møde hjælper vi familien med at skabe ro på situationen, og hvis det er nødvendigt, arbejder vi med at få familien til at tale med hinanden og med os.

  Sammen med familien planlægger vi nye aftaler for de næste 14 dage.

 • En socialrådgiver, der er tilknyttet et eller flere medlemmer i familien, tager typisk kontakt til Akut-teamet, som derefter rykker ud.

 • Akut-teamet er uden fast adresse og en del af ’Hus til unge’ under Rønshoved Skolehjem, som hører under Aabenraa Kommunes tilbud til udsatte unge og familier.